Besöksnäring och friluftsliv för alla

Biosfärområdet ska bidra till besöksnäringen och friluftsliv för alla genom att bland annat:

• Samordna och skapa mötesplatser kring arbetet med upprustning, utveckling, prioritering och kommersialisering av prioriterade leder som kan användas av både lokalbefolkning och besökare.

• Vara en aktiv part i arbetet med hållbara kollektivtransporter (väg 363) som tillgängliggör fler upplevelser och skapar bättre transport för matproduktion längs biosfärområdet.

• Arbeta för att göra biosfärområdet till en reseanledning. Detta inkluderar att tillsammans med andra aktörer, ta fram av en strategi för skyltning av leder och marknadsföring av området som besöksmål.

• Synliggöra även mindre projekt/arbeten som är goda exempel, t ex Top of Arjeplog, Top of Tavelsjö, Vindelälvsdraget, Vindelälvsloppet, FUN-arrangemang (Sorsele kommun). Gör korta filmer och berättelser och dela i biosfärområdets digitala nätverk och i det nationella och internationella MAB-nätverket.

• Delta i det svensk-norska Bothnia-Atlantica projektet ”Bärkraft” som syftar till att området ska få en profil som ett hållbart resmål.

I länet har det under en tid pågått en stor satsning för att vara i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen. Det är genom Region Västerbottens turismfunktion som arbetet har möjliggjorts. Se filmen om några av länets ’Hållbarhetshjältar’ nedan.