Ta ner himlen till jorden

2022-02-24T13:24:58+01:00

Hur kan skogen användas för att göra klimatfrågan angripbar i lokala sammanhang? Länk till anmälan för hybridmöte den 3e februari med tema "Hur ställer samhällen egentligen om - Mänskliga perspektiv på skog, klimat och hållbarhet"