window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0E3WY2QFDH');

januari 6, 2022

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i biosfärområdet

2022-04-01T07:24:59+02:006/1/2022|Kategorier: Fokusområde Besöksnäring och friluftsliv för alla, Fokusområde Framgångsrik renskötsel, Fokusområde Levande landskap|Taggar: , , |

Nu påbörjas ett stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i biosfärområdet. Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i EU-projektet SUPERB, med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap.

Innovationer och ny vision

2022-04-01T07:26:37+02:006/1/2022|Kategorier: Uncategorized|Taggar: , , |

Mathias Haglund, kommunalråd i Vindelns kommun, berättar att en visionsdialog har börjat och träffar med alla byar i kommunen är planerade. Dialogen ska leda till framtagande av kommunens vision för minst tio år framåt. Du kan läsa mer om visionsarbetet här.  P-G Olofsson (TuRe, Tavelsjö Rödåsel ekonomisk förening) har haft träff  med Smart landsbygd. En arbetsgrupp tittar närmare på 8:an - en lokal buss som ska kunna serva andra bussturer och som i förlängningen kan bli en autonom, d.v.s. en förarlös, buss. Tanken med 8:an är att tillgängliggöra mark i natursköna lägen. Föreningen arbetar också med projekt "Brevduvor" – drönare som transporterar blodprover, mediciner m.m. [...]

Kust till fjäll-projektet

2022-04-01T07:27:46+02:006/1/2022|Kategorier: Fokusområde Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav|Taggar: , , , , , |

Kust till Fjällprojektet är ett samarbetsprojekt kring Stornorrfors och fisket i Vindelälven som har pågått mellan 2007-2021. Projektet är nu avslutat och slutrapporterat. Ambitionen med Kust till Fjällprojektet har varit att samla berörda intressenter kring fiskrelaterade frågeställningar och problem och med intern och extern kompetens söka lösningar. Målet har varit att därigenom bidra till en förbättrad miljö samt en utveckling av fiskerinäring och fisketurism i Vindelälven med biflöden samt Umeälvens nedre del. Om du är nyfiken på att läsa mer så kan du kasta ett öga på slutrapporten i sin helhet här!

Tätortsnära natur är bra för alla

2022-04-01T07:29:13+02:006/1/2022|Kategorier: Uncategorized|Taggar: , , , |

Två nya projekt i Vännäs I Vännäs kommun drivs just nu två LONA-projekt. LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Ett av projekten, Kartläggning av friluftsområden i Vännäs, gör i ordning ett tätortsnära skogsområde. Det andra projektet, Digitala kartan, arbetar med kartering av friluftsområden som ska resultera i en digital karta med besöksmål. Vi frågade Anna Frej från Vännäs varför de har valt att satsa så tydligt på att tillgängliggöra tätortsnära natur och så här svarade hon: –  Vännäs har väldigt nära till naturupplevelser och vi lyfter också fram just detta som något oerhört [...]

Hållbarhetsfokus i Laisdalen och Arjeplog

2022-04-01T07:32:24+02:006/1/2022|Kategorier: Uncategorized|Taggar: , , , |

I Arjeplog gick filmfestivalen Ljusglimt av stapeln under helgen 27 november. Det arrangerades av bland annat Naturskyddsföreningen i Arjeplog. Silvermuseet driver Rádestit, som är ett pilotprojekt om lokalsamverkan i fjällen. Projekt Rádestit tar sikte på en hållbar förvaltning av jakten och fisket i Arjeplogsfjällen. En förvaltning som tar hänsyn till renskötsel, jägare, fiskare och fjällmiljö samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet. Silvermuseet har även fått forskningsmedel för att forska om Lappskattelandet. Läs mer här och missa inte de spännande föreläsningarna! En filmatisering av Kerstin Ekman (vi ber om ursäkt om tryckfelsnisse hade varit framme i vårt nyhetsbrev och vi råkade benämna henne med [...]

Arktiskt forum och forskarkonferens i biosfärområdet

2022-04-01T07:35:37+02:006/1/2022|Kategorier: Forskning|Taggar: , |

Årets arktiska forum gjorde avstamp i Biosfärområdet. Ann-Kristine Vinka presenterade Vindelälven-Juhttátahkka. Gästprofessor Julian Oldén från University of Washington i Seattle, USA hade en intressant föredrag om Biosphere Reserves and Freshwater Stewardship in the Arctic. Under 5 år kommer han på deltid att bidra med sin forskning kring hållbar utveckling av våtmarker, sjöar och vattendrag inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Tjänsten finansierar av Kempestiftelserna, Umeå universitet och SLU.  Andra föredragshållare under dagen var bl.a. journalisten och författaren Arne Muller som resonerade om Klimatinvesteringarna i norr och om de är hållbara, minoritetssamordnaren Sara Larsson som lyfte arbetet med revitalisering av samiska språk som en del av arbetet [...]

Till toppen